Keresés
A nyilakra, vagy a térkép parcellájára kattintva navigálhatsz a parcellák között. A kőre kattintva megnézheted a részleteket.
 
 
Vissza a nyitólapra

Térkép - A piros szín mutatja hol állsz, a sárga négyzet kedvenced nyughelye. Kattints oda, ahova menni akarsz!

Közös emlékhely
Hogyan szerezhetek pontokat?
Vissza a nyitólapra

Nem ég érte gyertya

Nagy űrt hagyva Magad után, hirtelen itt hagytál.
Nincs szó és írás ami kifejezi azt a fájdalmat, amit érzek...
Köszönöm, hogy velem voltál,
Köszönöm, hogy Veled lehettem!
--------------------------------------------------
Felhőn túl, szelek szárnyán, hol örök 
fény a párnánk, várnak valakit...
--------------------------------------------------
Csak hallgatom fülem fájó dübörgését, 
mint lépteid távolodó zaját, 
ütemére ver a szívem, 
és csendesen szeretlek tovább
--------------------------------------------------
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban,
Viszontlátásra a holdnak udvarán,
Vagy a tejút valamely csillagán.
--------------------------------------------------
Zizegő fűszálak, bársonyos violák,
Boruljatok egybe.
Legyen álma áldott, kit e virágszőnyeg
Szeretettel fed be.
--------------------------------------------------
Minden gyertya Érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.
Ki vigyázol rám onnan fentről,
S lelkemhez szólsz a végtelenből.
Milliók közt az egyetlen
Csillagként ragyogsz a szívemben.
--------------------------------------------------
Egy híd köti össze a földet az éggel, 
Ez a szivárványhíd, mely 
Csodás színekkel ragyogón ível 
Földig érő tarka ívvel. 

Innenső oldalán a hídnak 
Pompázó virágok nyílnak, 
Friss-zöldek a rétek, 
Üdék a völgyek, dombvidékek. 

Örök a tavasz, nem esik a hó, 
Van bőséggel ennivaló, 
Mindig lágy-meleg az idő, 
A víz is mindig frissítő. 

Ha egy kedvencünk kimúl, 
Erre a szép helyre kerül. 
Az agg megtört állatok 
Itt lesznek újra fiatalok, 
Újra épek a megcsonkultak, 
És egész nap csak játszadoznak. 

Az én Zénóm is itt lakik, 
És nagyon vár már valakit, 
Hisz egy hiányzik csak Neki: 
Nincs itt Vele, ki szereti; 
Hát hancúrozik egész nap, 
Míg el nem jő a pillanat. 

Most hirtelen abbahagyja: 
-orra tágul, füle feláll, 
lába remeg, szűkül a szem pár 
rohanni kezd: megjött a gazda!- 

S hogy megérkeztél s meglátott, 
Hozzád rohan a barátod, 
Felkapod kitárt karodba, 
Csókolgatod újra meg újra, 
Belenézel hűséges szemébe, 
S indultok. 
Majd elérve 
A csodák útjának végére, 
A szivárványhídon együtt 
Mentek át, 
És az lesz nektek az igazi 
Mennyország. 
------------------------------------------------
Csak néztem, ahogy elmész, és semmit sem tettem, csupán emlék már, hogy
itt ültünk mi ketten. Fogtad a kezem, tekinteted megpihent rajtam, mikor
elmentél, nem tehettem semmit. Nem tehettem mást, csak hagytam. Nagyon
fájt a szívem, amikor elhagytál engem, csak lépteid dobbanása
hallatszott a csendben…
-------------------------------------------------
Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Kit lelkünkkel látunk, sosem megy el. 
-------------------------------------------------
Lelked érintem, álmod vigyázom, Őrködni fogok léted felett, S örömmel nézek vissza a múltra, Hiszen annyira jó volt Veled!	
--------------------------------------------------
Ha rám gondolsz majd nézz fel, mert én ott vagyok, ahol az ég átkarolja a csillagot. A tejút végtelen gyémánt fövenyén, a galaxisok hömpölygő porködén, lelkem ott száll majd, hol a végtelen téridő a száguldó fényeken. 
--------------------------------------------------
Ne fájjon Neked, hogy már nem vagyok, 
Hiszen napként az égen Neked ragyogok. 
Ha szép idő van, s kék az ég, 
Jusson eszedbe sok szép emlék. 
Ha rám gondoltál, soha ne sírjál, 
Inkább a szép dolgokon kacagjál. 
Ha telihold van, az Érted ragyog, 
S azt jelenti, hogy boldog vagyok. 
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
Akkor mondj egy imát értem! 
Én is imát mondok majd Érted, 
Hogy boldog lehessen a szíved. 
Ha rám gondolsz, soha ne sírj, 
Hiszen szívedben én jó helyen vagyok! 
Nyugodj Békében Drága Zénókám! 
(2005-2012) 
-------------------------------------------------
Mikor Rád gondolok, megremeg a lelkem, ilyenkor úgy érzem bilincsben a testem. Mindig ott vagy velem, mégis oly távol. . . én tudom csak egyedül, hogy mennyire hiányzol! 
--------------------------------------------------
2013.július 31.
Ma 1 éve, hogy itt hagytál!!!
--------------------------------------------------
2013.szeptember 12.
Ma lennél 8 éves...
Nyugodj békében DRÁGA CSILLAGOM!
--------------------------------------------------
A világon minden végtelen - a tér, az idő, a jövő, a múlt, Csak aki él, tűnik el hirtelen mint a virág, mely porba hullt.
--------------------------------------------------
Ha már nem vagyok,
Válassz egy csillagot,
Mely átölel,
Ha kell, enyhíti bánatod...
Ha fénye Rád ragyog,
Érezd, hogy én vagyok!
--------------------------------------------------
Nem hiszem, 
Hogy könnyebb lesz valaha is.
Csak hozzászokok az ürességhez,
A veszteséghez,
És megtanulok vele élni.
--------------------------------------------------
Minden elmúlik mint az álom,
Elröpül mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben
Halványan,
Mint a holdsugár...
--------------------------------------------------
Gondolunk Rád akkor is, mikor nem beszélünk rólad, Ott vagy minden nevetésben, A szerető ölelésben, Ott vagy minden hallgatásban, a néma kiáltásban. . . 
--------------------------------------------------
Életed valahol véget ér, a szíved már nem dobog, Fekete föld mélyén örökre megnyugodott. 
--------------------------------------------------
2013.december 25.
Drága Csillagom!
Boldog Karácsonyt kívánok Neked a kutyamenyországban!!!
Apa
--------------------------------------------------
Tudom, hogy meghaltál,
de nem hiszem,
még ma sem értem én:
hogy pár kavics
mindörökre bezárhat,
hogy föld alatt a hazád
és a házad,
ugyan hogy érteném.
--------------------------------------------------
2013.december 31.
Drága Csillagom!
Boldog Új Évet kívánok Neked a
kutyamennyországban!!!
Apa
--------------------------------------------------
A bölcsőtől a koporsóig
Minden mulandó, illanó itt,
Ma még jövő, holnapra múlt,
A tarka lepke porba hullt.
--------------------------------------------------
Az élet is: hó, hamar olvad,
Ami ma minden, semmi holnap.
--------------------------------------------------
Homlokán feltündökölt a jegy,
Hogy milliók közül
Az egyetlenegy.
--------------------------------------------------
Zénókától-Apának... 
Itt vagyok Gazdi, nézlek az égből, 
Majd idefentről vigyázok Rád. 
Könnyeiddel én simítom arcod. 
Eljut majd hozzám minden imád. 

Itt vagyok Gazdi, ne félj, jól vagyok! 
Testem elhagytam, Lelkem szabad. 
Felhőről felhőre ugrándozva, 
Egy csodás világ felé halad. 

Hol nincs kín, bánat, égő fájdalom, 
Csak szeretet és mennyei fény. 
Itt vagyok Gazdi, és egy sugarán 
Eljövök Hozzád minden nap én. 

Lelked érintem, álmod vigyázom, 
Őrködni fogok léted felett, 
S örömmel nézek vissza a múltra, 
Hiszen annyira jó volt Veled! 

Itt vagyok Gazdi, suttogó szélként, 
Harmatcseppként egy fűszál hegyén. 
Szíved, ha dobban, velem lüktet, 
Ezért, amíg élsz: ITT LESZEK ÉN! 
--------------------------------------------------
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé De szívünkben emléked élni fog örökké! 
--------------------------------------------------
Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, Hanem amit egy életen át hordunk mosolyogva, csendesen. 
--------------------------------------------------
Ha új lakót kapnak a temetők,
nem is dicsőt, csak épp előkelőt,
a gyász pompázik szoborrá virulva
és az elhunytat zengi név meg urna:
nem azt, aki csakugyan volt, hanem
akinek kellet volna hogy legyen:
s a szegény kutya, a leghűbb barát,
ki boldogan áldozza föl magát,
kinek szíve gazdája szíve volt,
dicstelen hull el, bármilyen derék,
s földi lelkét megtagadja az ég:
míg az ember, hiú féreg! csodákat
s kizárólagos eget kér magának.
Óh ember! napod gyorsan alkonyul,
rabnak becstelen vagy, s romlott, ha úr,
aki kiismert, undor tölti meg
tőled, lélegző, hitvány sártömeg!
Szerelmed kéj, barátságod csalás,
Szavad és mosolyod képmutatás!
Neve nemes csak megromlott csírádnak,
rád pirít minden becsületes állat.
Ki itt jársz, s látod ezt a sírjelet,
menj tovább, – nem fajtádnak tiszteleg:
barát emlékét őrzi ez a jel;
egy barátom volt csak – s az itt hever.
--------------------------------------------------
Nem ég érte gyertya

Angyalok közé mentél, hisz ,Te is az vagy! Milyen módjai vannak az angyalokkal való társalgásnak? Megszegni egy egyezséget! Igen , lehet beszélgetni a saját angyalunkkal! Megszegjük a határokat, de ezt csak mi ketten tudjuk ! Most és örökké ! Szeretlek Archykám !
Nem ég érte gyertya

Emberi hibák sorozata,gyarlóság,kapzsiság okozta halálod,soha nem fogom kiheverni.Gyilkosaidnak soha nem bocsájtom meg szenvedéseid egyetlen pillanatát sem!Utolsó pillanatig reménykedtem,hogy megmenthetlek,hogy meggyógyulsz és én majd mindenért kárpótollak,hisz olyan nagyon nagyon szerettelek!!
Elmentél,illetve előre mentél édes kincsem,mert tudom,hogy vársz és egyszer majd újra látom gyönyörű szemeidet,újra magamhoz ölelhetlek és együtt leszünk örökre!
Kimondhatatlanul SZERETLEK!
4 Gyertya ég érte

Egy nyári reggelen 
betegség árnya vetődött 
a harmóniánkra. 
Küzdött ki-ki derekasan, 
a maga módján, bátran. 
Szegény kis Drága! 
De a kor, sajnos sokkal erősebb volt, 
nálunk, nála. 
Egy bús reggelen, 
Elment hát NEGRO, 
itt hagyott! 
De a felhőkből meg utoljára 
visszavakkantott: 
Ne aggódj Gazdi, 
Én már jól vagyok!
sosem feledlek aranyos kiskutyám...
Nem ég érte gyertya

Nagyon hiányzol!Hogyisne hiányoznál mivel melletted nőttem fel!2 éves voltam mikor téged kaptalak.Te már akkor is nagyon szerettél!Aztán mikor óvodás lettem minden nap vártad a kapuba mikor is érek már haza!Nem volt ez máshogy alsós koromba!Negyedikes voltam mikor kaptam a szörnyű hírt!Én hetekig sírtam és semmihez nem volt kedven!Végig kísérted az egész gyermekkorom!Nagyon szeretlek!Nyugodj békében!
Nem ég érte gyertya

Csak az hal meg akit elfelednek.
Nem ég érte gyertya

Nagy útra indultál ahová nem mehettünk veled. Köszönjük neked azokat a csodás éveket amiket megosztottál velünk, amíg élünk hálásak leszünk néked érte.
Soha életemben nem találkoztam még olyan baráttal, aki így tudott szeretni mint ahogyan te.. Amit adtál nekünk az a legdrágább ajándék, amit ember valaha is kaphat. Csak remélni tudom hogy amit mi tudtunk neked adni az méltó volt hozzád. Soha nem fogunk elfeledni téged kedves barátunk, kérünk téged te se felejts el minket.. az ajtónk mindig nyitva áll előtted, bármilyen formában is szeretnél betérni majd hozzánk... a legnagyobb szeretettel várunk téged.. 
Legyen édes az álmod kedves, most már szabad vagy, teremts magadnak az új világodban nagy hatalmas virsli és palacsinathegyeket, amiket annyira szerettél..
Tudom hogy fogunk még találkozni majd egy olyan létformában, ahol mindent át tudunk majd beszélni amit jelen életünkben nem tudtunk elmondani egymásnak.. jaj... annyi mondanivalóm lenne még neked. :-( dE nem leszek önző igérem, menj békével, és tanitsd mindenkinek meg utadon azt a harmóniát és békességet, ami a szivedben élt.
Nagyon szeretünk drága barátunk! Jó utat neked!
Nem ég érte gyertya